Definition Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835, complete genome.
Accession NC_010655
Length 2,664,102

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is 187735594

Identifier: 187735594

GI number: 187735594

Start: 1313362

End: 1314375

Strand: Reverse

Name: 187735594

Synonym: Amuc_1099

Alternate gene names: NA

Gene position: 1314375-1313362 (Counterclockwise)

Preceding gene: 187735595

Following gene: 187735593

Centisome position: 49.34

GC content: 50.49

Gene sequence:

>1014_bases
ATGTCTGAAAAACAAAATTACGACAAAATCCTGTTGGCATCCGGAATCGTCCTGGGCCTGGGAGTGGCCGCCTATGGTAC
GCTGACCTTTCTGGGACTGAATGACAAATACAAATTCACCACGCAGGTTTCTGAAAAAGCCATCGAACCGCCTCCCGGCA
TCAAGAAAGCCGCAGAAGTAGGCCAGGAGCTTTCCGCCTCCCACGAACTCAAGCCGATTGCCCAGGAAACACAGAAGTAT
GTGGGCTTCGTCGCCCCCAATCTCTGGATTAAGGAGGGGGGAATGGAACCCTTTGACATCATCTCCGGTCCGCCTATCCA
CGGCAACATCCCGAACAAATGGTTCCTGGACAACGGACTGGAAAATGAATTCGTTTACTCGGACGTCCTGACCCGGGACC
CGGACAACGATGGATTTACGGTGCAGGAGGAATATGCGGCCAAAACCCATCCCAACGACCCCAACAGCCATCCTCCCCTG
GTCAGCAAACTTTTTGTCGACGAAATCAAGCAGTTCGGCTTCTACCTGGCTTTCACCCAGGCGGATGGCAATGACTTTAC
CTTTAAGGGCATGAACCGCGCCAAACAGGAAATCTGGAAAAACATCGTCCAGACCAACGGCAAGTTCGGTACCCGTAAGA
ATACAAAAGACGAGCCCAGATTCGAACTTGTCAGCGTTGTCAAAAAGGAATTCAAGAATCCCAGCCTGGACATGGTGGAA
ACGGACGAGGAAGCCGTCGTCAAGGATTTGAAGCCGACCAAAAACGGACAAACCTACACCATCAGGCGCGGAACAAAATA
CGTCATTCCAATCATTGATAAGAAAGTAAACCTTACTATCACGGCCGGCCCCGAACGGGATACCAGCTTTGAAGTAGAGG
AAGGTTCCGACTTCCGGATTCCGGGAGACGCCAAACAAATCTACACGCTGAAAACCGTTGATAATGCTACACAGACCGTA
ACCATTGCCAACAAAACCACTGGAGAACAAACAACACTGAGCAAGAAAAAATAG

Upstream 100 bases:

>100_bases
TCCAGGTCTCCCTGAATCTGGTCCACTTCAACCAGCCCAAGGCTCAGGAACCGTCTGAAGATTAACCAAGGCAACACCAA
CCGCAGCAAATACTTTCAAC

Downstream 100 bases:

>100_bases
AGCCGGATTTAAACTTTTCTGAAAAAAAAGCTTCACAAATCCGAAAAACATGTAAAAAGAAGAACCTAACTATGGACCAC
GCACCACTTTATCAACCGAA

Product: hypothetical protein

Products: NA

Alternate protein names: NA

Number of amino acids: Translated: 337; Mature: 336

Protein sequence:

>337_residues
MSEKQNYDKILLASGIVLGLGVAAYGTLTFLGLNDKYKFTTQVSEKAIEPPPGIKKAAEVGQELSASHELKPIAQETQKY
VGFVAPNLWIKEGGMEPFDIISGPPIHGNIPNKWFLDNGLENEFVYSDVLTRDPDNDGFTVQEEYAAKTHPNDPNSHPPL
VSKLFVDEIKQFGFYLAFTQADGNDFTFKGMNRAKQEIWKNIVQTNGKFGTRKNTKDEPRFELVSVVKKEFKNPSLDMVE
TDEEAVVKDLKPTKNGQTYTIRRGTKYVIPIIDKKVNLTITAGPERDTSFEVEEGSDFRIPGDAKQIYTLKTVDNATQTV
TIANKTTGEQTTLSKKK

Sequences:

>Translated_337_residues
MSEKQNYDKILLASGIVLGLGVAAYGTLTFLGLNDKYKFTTQVSEKAIEPPPGIKKAAEVGQELSASHELKPIAQETQKY
VGFVAPNLWIKEGGMEPFDIISGPPIHGNIPNKWFLDNGLENEFVYSDVLTRDPDNDGFTVQEEYAAKTHPNDPNSHPPL
VSKLFVDEIKQFGFYLAFTQADGNDFTFKGMNRAKQEIWKNIVQTNGKFGTRKNTKDEPRFELVSVVKKEFKNPSLDMVE
TDEEAVVKDLKPTKNGQTYTIRRGTKYVIPIIDKKVNLTITAGPERDTSFEVEEGSDFRIPGDAKQIYTLKTVDNATQTV
TIANKTTGEQTTLSKKK
>Mature_336_residues
SEKQNYDKILLASGIVLGLGVAAYGTLTFLGLNDKYKFTTQVSEKAIEPPPGIKKAAEVGQELSASHELKPIAQETQKYV
GFVAPNLWIKEGGMEPFDIISGPPIHGNIPNKWFLDNGLENEFVYSDVLTRDPDNDGFTVQEEYAAKTHPNDPNSHPPLV
SKLFVDEIKQFGFYLAFTQADGNDFTFKGMNRAKQEIWKNIVQTNGKFGTRKNTKDEPRFELVSVVKKEFKNPSLDMVET
DEEAVVKDLKPTKNGQTYTIRRGTKYVIPIIDKKVNLTITAGPERDTSFEVEEGSDFRIPGDAKQIYTLKTVDNATQTVT
IANKTTGEQTTLSKKK

Specific function: Unknown

COG id: NA

COG function: NA

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasmic

Metaboloic importance: NA

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: NA

Homologues:

None

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): NA

Other databases:

NA

Pfam domain/function: NA

EC number: NA

Molecular weight: Translated: 37634; Mature: 37503

Theoretical pI: Translated: 5.84; Mature: 5.84

Prosite motif: NA

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

0.0 %Cys     (Translated Protein)
1.2 %Met     (Translated Protein)
1.2 %Cys+Met (Translated Protein)
0.0 %Cys     (Mature Protein)
0.9 %Met     (Mature Protein)
0.9 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MSEKQNYDKILLASGIVLGLGVAAYGTLTFLGLNDKYKFTTQVSEKAIEPPPGIKKAAEV
CCCCCCCCEEHHHHHHHHHHHHHHHCEEEEEECCCCEEEEEHHHHHCCCCCCCHHHHHHH
GQELSASHELKPIAQETQKYVGFVAPNLWIKEGGMEPFDIISGPPIHGNIPNKWFLDNGL
HHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHEEECCCEEEECCCCCHHHHCCCCCCCCCCCCCEEECCCC
ENEFVYSDVLTRDPDNDGFTVQEEYAAKTHPNDPNSHPPLVSKLFVDEIKQFGFYLAFTQ
CCCEEEHHHHHCCCCCCCCEEEHHHHHCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCEEEEEEE
ADGNDFTFKGMNRAKQEIWKNIVQTNGKFGTRKNTKDEPRFELVSVVKKEFKNPSLDMVE
CCCCCEEECCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCEEE
TDEEAVVKDLKPTKNGQTYTIRRGTKYVIPIIDKKVNLTITAGPERDTSFEVEEGSDFRI
CCHHHHHHHCCCCCCCCEEEEECCCEEEEEEECCEEEEEEEECCCCCCEEEECCCCCEEC
PGDAKQIYTLKTVDNATQTVTIANKTTGEQTTLSKKK
CCCCCEEEEEEEECCCCEEEEEECCCCCCCCCCCCCC
>Mature Secondary Structure 
SEKQNYDKILLASGIVLGLGVAAYGTLTFLGLNDKYKFTTQVSEKAIEPPPGIKKAAEV
CCCCCCCEEHHHHHHHHHHHHHHHCEEEEEECCCCEEEEEHHHHHCCCCCCCHHHHHHH
GQELSASHELKPIAQETQKYVGFVAPNLWIKEGGMEPFDIISGPPIHGNIPNKWFLDNGL
HHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHEEECCCEEEECCCCCHHHHCCCCCCCCCCCCCEEECCCC
ENEFVYSDVLTRDPDNDGFTVQEEYAAKTHPNDPNSHPPLVSKLFVDEIKQFGFYLAFTQ
CCCEEEHHHHHCCCCCCCCEEEHHHHHCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCEEEEEEE
ADGNDFTFKGMNRAKQEIWKNIVQTNGKFGTRKNTKDEPRFELVSVVKKEFKNPSLDMVE
CCCCCEEECCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCEEE
TDEEAVVKDLKPTKNGQTYTIRRGTKYVIPIIDKKVNLTITAGPERDTSFEVEEGSDFRI
CCHHHHHHHCCCCCCCCEEEEECCCEEEEEEECCEEEEEEEECCCCCCEEEECCCCCEEC
PGDAKQIYTLKTVDNATQTVTIANKTTGEQTTLSKKK
CCCCCEEEEEEEECCCCEEEEEECCCCCCCCCCCCCC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Alpha Beta

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 10.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: NA