Definition Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835, complete genome.
Accession NC_010655
Length 2,664,102

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is mod [H]

Identifier: 187736011

GI number: 187736011

Start: 1818113

End: 1820011

Strand: Direct

Name: mod [H]

Synonym: Amuc_1521

Alternate gene names: 187736011

Gene position: 1818113-1820011 (Clockwise)

Preceding gene: 187736010

Following gene: 187736012

Centisome position: 68.24

GC content: 43.97

Gene sequence:

>1899_bases
ATGGACAAATTGAAAATGCAGAGCCACGATGTGACAAGCTCCAACATAAATAAGATAGCGCGATTGTTCCCGAACTGCGT
TACGGAACGGTTAGGTAAGAACGGCAAGCCGGAACTGGCTATCGACTTTGAAAAATTGGAAGCGGAGTTATCCAACGATA
TTCTTGCAGAAGGGGAGGAACGCTATCAGTTCACTTGGCCGGACAAGCGGGCGGCAAACCGTTTGGCGAACACTCCCACG
ACAATGACGCTCCGCCCGTGTCGGGAGGAATCGGTGGATTTTGACAACACGCAGAATCTTTATATCGAGGGTGACAACCT
TGATGTGCTGAAGGTGTTGCGTGAGACATACCTCGGCAAAGTGAAGATGATTTATATTGACCCGCCTTACAACACGGGCA
ACGACTTTGTGTACAATGACGAGTTTGCACAAGGCAAGTCGGAGTTTGAGCAAAACAGCGGCTTGTTCGATGAAGAGGGG
AATCAGACGATTGACCCGATGTTGCGGAATACGGAAAGCAACGGGCGTTTTCATACGGATTGGCTGAATATGATATATCC
GAGGCTGAAGGTGGCCCGCGACTTGCTCTCTGAAGACGGCGTGATTTTCATTTCCATTGATAATAATGAAATCGAAAACC
TCCGAAAAATATGCGACGAGATCTTCAGCGAATCTAATTGCATATGTCAATTTGTTTGGAAAAACAAGTATGGAGCAGGA
GGGGGCACAAATTCTGTGGCTTATGTTCACGAATATATATTAGCATATTCAAAAACTCCAATAGTGAGTATAAGTTCAGA
CTTATCAGAAGACTTAATATCAAGCTATAATAAAACTGATGAAAAGTATAGTACCAGAGGAGGGTACGTTACGCAACCTT
TGGCAAGCACAAGTAAGGGTGCAAGAGTAAATTTAATGTACGATATTTTACATGAAGGCAATATAATCAAGCCTCCAAAG
GGAGGTAGATGGATTTGGAGTAAAGATAAATTTGACGCTGCTTATGCAAATAATGAAATCGTGATTTCAAAAAATTCAAG
TGGATATAGTGTACGTTTCAAACAATATCTTAGAGATAAAAACGGAAAAATGCGTAAAGGTACACCGTTATCTCTAATTG
CATCTGTCTTCAATCAAGAGGGTACAAAAGAATTTGCAGAGCTTATGGGGGATAAACGTATCTTTGATTTTCCAAAGCCT
TCTGATTTAATAAAATTTTTATTAAGTCTAAATATAAATGGCGGAACTACAGATTTTACTATTATAGACTTCTTTAGCGG
TAGTTCATCGACCGCCCATGCTGTGATGAAACTCAATGCCGAGGACGGCGGCAATCGCAAATTCATCATGGTGCAGCTTC
CCGAATTGACCGATGAGAAGAGCGAAGCCTATAAAGCCGGATATAAGAATATCTGTGAGATAGGCAAAGAACGCATCCGC
CGTGCCGGAAAAAAAATCAAGGAAGAGAATGCCGACAAGGAAGGCATCGATAAGCTCGACACCGGTTTCCGCGTGCTGAA
ACTCGACAGCAGCAATATGGAAAATGTCTATTACACTCCGCAAGAGTTTGACGAGCAATCCTTGTTCAATGAGAATGTGA
AGCCCGACCGCAGCAGCGAAGATTTGCTGTTCCAAGTGATGCTCGACCTCGGCATTGAACTCTCGGCAAAGATTGAGACG
CGGCAAATGGCAGGAAAGAACGTGCATTTTGTGGACGGGAACTATCTGATAGCCTGTTTCGACAAGGACGTGAATGAATC
CGCCATTACGGAAATCGCCAGACTGAAGCCGGTATATTTCGTGATGCGCGACGCTTCGGCAGCCAACGACAACGTGATAG
ACAATTTCGAGCAGATATTCCGCCACTACTCGCCCGACACGAATTGCAGAATACTGTAG

Upstream 100 bases:

>100_bases
TCAGATTGCTGCTTTGGTGCGGAAGATGGCAAGTGAGAAACAGCCTCGGCGCAAACGGGAGTATTTTGAAATAATCAAAA
AACTAAAATCAAACCTATAA

Downstream 100 bases:

>100_bases
TCATGAAATTCAAGTTTAAGATACAACAATATCAGACGGAGGCGGTGGAGAATACCGTGGCTGTCTTCACGGGGCAGCCC
TCGTACGCCATAGAGGGATA

Product: DNA methylase N-4/N-6 domain protein

Products: NA

Alternate protein names: M.StyLTI; StyLTI methyltransferase [H]

Number of amino acids: Translated: 632; Mature: 632

Protein sequence:

>632_residues
MDKLKMQSHDVTSSNINKIARLFPNCVTERLGKNGKPELAIDFEKLEAELSNDILAEGEERYQFTWPDKRAANRLANTPT
TMTLRPCREESVDFDNTQNLYIEGDNLDVLKVLRETYLGKVKMIYIDPPYNTGNDFVYNDEFAQGKSEFEQNSGLFDEEG
NQTIDPMLRNTESNGRFHTDWLNMIYPRLKVARDLLSEDGVIFISIDNNEIENLRKICDEIFSESNCICQFVWKNKYGAG
GGTNSVAYVHEYILAYSKTPIVSISSDLSEDLISSYNKTDEKYSTRGGYVTQPLASTSKGARVNLMYDILHEGNIIKPPK
GGRWIWSKDKFDAAYANNEIVISKNSSGYSVRFKQYLRDKNGKMRKGTPLSLIASVFNQEGTKEFAELMGDKRIFDFPKP
SDLIKFLLSLNINGGTTDFTIIDFFSGSSSTAHAVMKLNAEDGGNRKFIMVQLPELTDEKSEAYKAGYKNICEIGKERIR
RAGKKIKEENADKEGIDKLDTGFRVLKLDSSNMENVYYTPQEFDEQSLFNENVKPDRSSEDLLFQVMLDLGIELSAKIET
RQMAGKNVHFVDGNYLIACFDKDVNESAITEIARLKPVYFVMRDASAANDNVIDNFEQIFRHYSPDTNCRIL

Sequences:

>Translated_632_residues
MDKLKMQSHDVTSSNINKIARLFPNCVTERLGKNGKPELAIDFEKLEAELSNDILAEGEERYQFTWPDKRAANRLANTPT
TMTLRPCREESVDFDNTQNLYIEGDNLDVLKVLRETYLGKVKMIYIDPPYNTGNDFVYNDEFAQGKSEFEQNSGLFDEEG
NQTIDPMLRNTESNGRFHTDWLNMIYPRLKVARDLLSEDGVIFISIDNNEIENLRKICDEIFSESNCICQFVWKNKYGAG
GGTNSVAYVHEYILAYSKTPIVSISSDLSEDLISSYNKTDEKYSTRGGYVTQPLASTSKGARVNLMYDILHEGNIIKPPK
GGRWIWSKDKFDAAYANNEIVISKNSSGYSVRFKQYLRDKNGKMRKGTPLSLIASVFNQEGTKEFAELMGDKRIFDFPKP
SDLIKFLLSLNINGGTTDFTIIDFFSGSSSTAHAVMKLNAEDGGNRKFIMVQLPELTDEKSEAYKAGYKNICEIGKERIR
RAGKKIKEENADKEGIDKLDTGFRVLKLDSSNMENVYYTPQEFDEQSLFNENVKPDRSSEDLLFQVMLDLGIELSAKIET
RQMAGKNVHFVDGNYLIACFDKDVNESAITEIARLKPVYFVMRDASAANDNVIDNFEQIFRHYSPDTNCRIL
>Mature_632_residues
MDKLKMQSHDVTSSNINKIARLFPNCVTERLGKNGKPELAIDFEKLEAELSNDILAEGEERYQFTWPDKRAANRLANTPT
TMTLRPCREESVDFDNTQNLYIEGDNLDVLKVLRETYLGKVKMIYIDPPYNTGNDFVYNDEFAQGKSEFEQNSGLFDEEG
NQTIDPMLRNTESNGRFHTDWLNMIYPRLKVARDLLSEDGVIFISIDNNEIENLRKICDEIFSESNCICQFVWKNKYGAG
GGTNSVAYVHEYILAYSKTPIVSISSDLSEDLISSYNKTDEKYSTRGGYVTQPLASTSKGARVNLMYDILHEGNIIKPPK
GGRWIWSKDKFDAAYANNEIVISKNSSGYSVRFKQYLRDKNGKMRKGTPLSLIASVFNQEGTKEFAELMGDKRIFDFPKP
SDLIKFLLSLNINGGTTDFTIIDFFSGSSSTAHAVMKLNAEDGGNRKFIMVQLPELTDEKSEAYKAGYKNICEIGKERIR
RAGKKIKEENADKEGIDKLDTGFRVLKLDSSNMENVYYTPQEFDEQSLFNENVKPDRSSEDLLFQVMLDLGIELSAKIET
RQMAGKNVHFVDGNYLIACFDKDVNESAITEIARLKPVYFVMRDASAANDNVIDNFEQIFRHYSPDTNCRIL

Specific function: Binds the system-specific DNA recognition site 5'-CAGAG- 3'. Necessary for restriction and for methylation of A-4 [H]

COG id: COG2189

COG function: function code L; Adenine specific DNA methylase Mod

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasmic

Metaboloic importance: NA

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: Belongs to the N(4)/N(6)-methyltransferase family [H]

Homologues:

None

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): NA

Other databases:

- InterPro:  IPR002295
- InterPro:  IPR002941
- InterPro:  IPR002052 [H]

Pfam domain/function: PF01555 N6_N4_Mtase [H]

EC number: =2.1.1.72 [H]

Molecular weight: Translated: 71894; Mature: 71894

Theoretical pI: Translated: 4.90; Mature: 4.90

Prosite motif: PS00092 N6_MTASE

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

1.3 %Cys   (Translated Protein)
2.4 %Met   (Translated Protein)
3.6 %Cys+Met (Translated Protein)
1.3 %Cys   (Mature Protein)
2.4 %Met   (Mature Protein)
3.6 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MDKLKMQSHDVTSSNINKIARLFPNCVTERLGKNGKPELAIDFEKLEAELSNDILAEGEE
CCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCEEEEHHHHHHHHHHHHHCCCCC
RYQFTWPDKRAANRLANTPTTMTLRPCREESVDFDNTQNLYIEGDNLDVLKVLRETYLGK
CEEEECCCHHHHHHHCCCCCEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEEECCCHHHHHHHHHHHCCC
VKMIYIDPPYNTGNDFVYNDEFAQGKSEFEQNSGLFDEEGNQTIDPMLRNTESNGRFHTD
EEEEEECCCCCCCCCCEECCHHHCCHHHHHHCCCCCCCCCCCCHHHHHHCCCCCCCEEHH
WLNMIYPRLKVARDLLSEDGVIFISIDNNEIENLRKICDEIFSESNCICQFVWKNKYGAG
HHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEEEEEECCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCEEEEEECCCCCCC
GGTNSVAYVHEYILAYSKTPIVSISSDLSEDLISSYNKTDEKYSTRGGYVTQPLASTSKG
CCCCHHHHHHHHHHHHCCCCEEEEHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHCCCCEEECCCCCCCCC
ARVNLMYDILHEGNIIKPPKGGRWIWSKDKFDAAYANNEIVISKNSSGYSVRFKQYLRDK
CEEEEEEEECCCCCEECCCCCCEEEECCCCCCCEECCCEEEEEECCCCCEEEHHHHHHCC
NGKMRKGTPLSLIASVFNQEGTKEFAELMGDKRIFDFPKPSDLIKFLLSLNINGGTTDFT
CCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHCCCEEECCCCHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEE
IIDFFSGSSSTAHAVMKLNAEDGGNRKFIMVQLPELTDEKSEAYKAGYKNICEIGKERIR
EEEEECCCCCCEEEEEEEECCCCCCEEEEEEECCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
RAGKKIKEENADKEGIDKLDTGFRVLKLDSSNMENVYYTPQEFDEQSLFNENVKPDRSSE
HHHHHHHHCCCCHHCHHHHCCCEEEEEECCCCCCCEEECHHHHCHHHHHCCCCCCCCCCH
DLLFQVMLDLGIELSAKIETRQMAGKNVHFVDGNYLIACFDKDVNESAITEIARLKPVYF
HHHHHHHHHCCCCEEEEEHHHHHCCCEEEEECCCEEEEEECCCCCHHHHHHHHHHCCEEE
VMRDASAANDNVIDNFEQIFRHYSPDTNCRIL
EEECCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCEEC
>Mature Secondary Structure
MDKLKMQSHDVTSSNINKIARLFPNCVTERLGKNGKPELAIDFEKLEAELSNDILAEGEE
CCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCEEEEHHHHHHHHHHHHHCCCCC
RYQFTWPDKRAANRLANTPTTMTLRPCREESVDFDNTQNLYIEGDNLDVLKVLRETYLGK
CEEEECCCHHHHHHHCCCCCEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEEECCCHHHHHHHHHHHCCC
VKMIYIDPPYNTGNDFVYNDEFAQGKSEFEQNSGLFDEEGNQTIDPMLRNTESNGRFHTD
EEEEEECCCCCCCCCCEECCHHHCCHHHHHHCCCCCCCCCCCCHHHHHHCCCCCCCEEHH
WLNMIYPRLKVARDLLSEDGVIFISIDNNEIENLRKICDEIFSESNCICQFVWKNKYGAG
HHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEEEEEECCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCEEEEEECCCCCCC
GGTNSVAYVHEYILAYSKTPIVSISSDLSEDLISSYNKTDEKYSTRGGYVTQPLASTSKG
CCCCHHHHHHHHHHHHCCCCEEEEHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHCCCCEEECCCCCCCCC
ARVNLMYDILHEGNIIKPPKGGRWIWSKDKFDAAYANNEIVISKNSSGYSVRFKQYLRDK
CEEEEEEEECCCCCEECCCCCCEEEECCCCCCCEECCCEEEEEECCCCCEEEHHHHHHCC
NGKMRKGTPLSLIASVFNQEGTKEFAELMGDKRIFDFPKPSDLIKFLLSLNINGGTTDFT
CCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHCCCEEECCCCHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEE
IIDFFSGSSSTAHAVMKLNAEDGGNRKFIMVQLPELTDEKSEAYKAGYKNICEIGKERIR
EEEEECCCCCCEEEEEEEECCCCCCEEEEEEECCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
RAGKKIKEENADKEGIDKLDTGFRVLKLDSSNMENVYYTPQEFDEQSLFNENVKPDRSSE
HHHHHHHHCCCCHHCHHHHCCCEEEEEECCCCCCCEEECHHHHCHHHHHCCCCCCCCCCH
DLLFQVMLDLGIELSAKIETRQMAGKNVHFVDGNYLIACFDKDVNESAITEIARLKPVYF
HHHHHHHHHCCCCEEEEEHHHHHCCCEEEEECCCEEEEEECCCCCHHHHHHHHHHCCEEE
VMRDASAANDNVIDNFEQIFRHYSPDTNCRIL
EEECCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCEEC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Alpha Beta

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 9.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: 8387444; 11677609 [H]