Definition Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835, complete genome.
Accession NC_010655
Length 2,664,102

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is 187735724

Identifier: 187735724

GI number: 187735724

Start: 1478807

End: 1479622

Strand: Direct

Name: 187735724

Synonym: Amuc_1230

Alternate gene names: NA

Gene position: 1478807-1479622 (Clockwise)

Preceding gene: 187735723

Following gene: 187735728

Centisome position: 55.51

GC content: 46.45

Gene sequence:

>816_bases
ATGAAAACTGTCTTAGTAGTTTTATTGATTCTTGCAGCAGGGGCGGGCGCCTGGTTCTCCGGTCTTAGCGGCCTTTTCGG
TATTAATGGCCAGTATCAGGATTTTAAAGAAATGATTTCGTATCGTAAGACTTTGGACAAGGAAATACGTACTTGGACAA
GCTTGCGCAACGACATGATTAAGAATCGTGGCTTGGCAGCGGAAGAAAATCTTAGTCTGATTTCCAACAAGGCTTCCGTG
ACGCAGCAGCGTGATGAACAGCTTTCCAAGGAAGCGGAGTTGAAGGAAGAAGAAGTGCAGTTGAATGCGGACTTGTCCAA
AATCAATAAACAGATTGAGGAATTAAAGAGCAAGTTGCAAGATTTCGGTGTTTCCAGCGTACAGGAAATCCAGGAGAAGA
TGGAATCTTTGGAAGCTTCCAATAAGAAGCTCCAGGAAGATATTGACCAGATTAAAAGTGCTACGGAAGTGGCTTCCAAG
AGACGGGCAGAACAAGCTTCTGAGCTGGCTAGCCGCCAGAAGGAGCAAGCTGAATACCGAGCTGCTCTTGCCAAAAATGG
GGAAGAGTATCCCGTTCTATCCGTGGATCCGCAGTGGGGTTTTGTTGTGATTGGGGCCGGACAGGGCAGTAGTATTGATC
CAAATACGGTTCTTCTTGTTACCCGTGAAGGTCGCAGCATTGGTAAATTAAAGGTAACTTCCCTGGAGAAAAATCAGACG
GTAGCTGACATTATTAAAGACAGCGTACCGTCTGGTATGAGTATTCAACCCGGCGATAGAGTACAACTCCTGCGTCCCCG
TCAGTCCGCCAAATAA

Upstream 100 bases:

>100_bases
CCGCCGGCGAACGTGTTGAAGCCGGAGACGTCGTTGTATCTGTTCGTCCCTAGCATTTTTCCGGTTCAATACACTCCATA
CACTCTCACATACATACACA

Downstream 100 bases:

>100_bases
AGGTTTGCCACGTATTTTCCTTGAACCCCGTTGTGTCGTCCGGCATAATGGGGTTCAACTTTTTAAAAGGAAATGATGAA
ACGATTTGCAATCTCCTTTT

Product: hypothetical protein

Products: NA

Alternate protein names: NA

Number of amino acids: Translated: 271; Mature: 271

Protein sequence:

>271_residues
MKTVLVVLLILAAGAGAWFSGLSGLFGINGQYQDFKEMISYRKTLDKEIRTWTSLRNDMIKNRGLAAEENLSLISNKASV
TQQRDEQLSKEAELKEEEVQLNADLSKINKQIEELKSKLQDFGVSSVQEIQEKMESLEASNKKLQEDIDQIKSATEVASK
RRAEQASELASRQKEQAEYRAALAKNGEEYPVLSVDPQWGFVVIGAGQGSSIDPNTVLLVTREGRSIGKLKVTSLEKNQT
VADIIKDSVPSGMSIQPGDRVQLLRPRQSAK

Sequences:

>Translated_271_residues
MKTVLVVLLILAAGAGAWFSGLSGLFGINGQYQDFKEMISYRKTLDKEIRTWTSLRNDMIKNRGLAAEENLSLISNKASV
TQQRDEQLSKEAELKEEEVQLNADLSKINKQIEELKSKLQDFGVSSVQEIQEKMESLEASNKKLQEDIDQIKSATEVASK
RRAEQASELASRQKEQAEYRAALAKNGEEYPVLSVDPQWGFVVIGAGQGSSIDPNTVLLVTREGRSIGKLKVTSLEKNQT
VADIIKDSVPSGMSIQPGDRVQLLRPRQSAK
>Mature_271_residues
MKTVLVVLLILAAGAGAWFSGLSGLFGINGQYQDFKEMISYRKTLDKEIRTWTSLRNDMIKNRGLAAEENLSLISNKASV
TQQRDEQLSKEAELKEEEVQLNADLSKINKQIEELKSKLQDFGVSSVQEIQEKMESLEASNKKLQEDIDQIKSATEVASK
RRAEQASELASRQKEQAEYRAALAKNGEEYPVLSVDPQWGFVVIGAGQGSSIDPNTVLLVTREGRSIGKLKVTSLEKNQT
VADIIKDSVPSGMSIQPGDRVQLLRPRQSAK

Specific function: Unknown

COG id: NA

COG function: NA

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasmic

Metaboloic importance: NA

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: NA

Homologues:

None

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): NA

Other databases:

NA

Pfam domain/function: NA

EC number: NA

Molecular weight: Translated: 30038; Mature: 30038

Theoretical pI: Translated: 5.63; Mature: 5.63

Prosite motif: NA

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

0.0 %Cys     (Translated Protein)
1.8 %Met     (Translated Protein)
1.8 %Cys+Met (Translated Protein)
0.0 %Cys     (Mature Protein)
1.8 %Met     (Mature Protein)
1.8 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MKTVLVVLLILAAGAGAWFSGLSGLFGINGQYQDFKEMISYRKTLDKEIRTWTSLRNDMI
CHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
KNRGLAAEENLSLISNKASVTQQRDEQLSKEAELKEEEVQLNADLSKINKQIEELKSKLQ
HHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHH
DFGVSSVQEIQEKMESLEASNKKLQEDIDQIKSATEVASKRRAEQASELASRQKEQAEYR
HCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
AALAKNGEEYPVLSVDPQWGFVVIGAGQGSSIDPNTVLLVTREGRSIGKLKVTSLEKNQT
HHHHCCCCCCCEEEECCCCCEEEEECCCCCCCCCCEEEEEEECCCCCCCEEEECCCCCHH
VADIIKDSVPSGMSIQPGDRVQLLRPRQSAK
HHHHHHHCCCCCCCCCCCCCEEEECCCCCCC
>Mature Secondary Structure
MKTVLVVLLILAAGAGAWFSGLSGLFGINGQYQDFKEMISYRKTLDKEIRTWTSLRNDMI
CHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
KNRGLAAEENLSLISNKASVTQQRDEQLSKEAELKEEEVQLNADLSKINKQIEELKSKLQ
HHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHH
DFGVSSVQEIQEKMESLEASNKKLQEDIDQIKSATEVASKRRAEQASELASRQKEQAEYR
HCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
AALAKNGEEYPVLSVDPQWGFVVIGAGQGSSIDPNTVLLVTREGRSIGKLKVTSLEKNQT
HHHHCCCCCCCEEEECCCCCEEEEECCCCCCCCCCEEEEEEECCCCCCCEEEECCCCCHH
VADIIKDSVPSGMSIQPGDRVQLLRPRQSAK
HHHHHHHCCCCCCCCCCCCCEEEECCCCCCC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Unstructured

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 10.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: NA