Definition Streptococcus pyogenes M1 GAS chromosome, complete genome.
Accession NC_002737
Length 1,852,441

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is 15675006

Identifier: 15675006

GI number: 15675006

Start: 814278

End: 816188

Strand: Direct

Name: 15675006

Synonym: SPy_0998

Alternate gene names: NA

Gene position: 814278-816188 (Clockwise)

Preceding gene: 15675005

Following gene: 15675007

Centisome position: 43.96

GC content: 42.75

Gene sequence:

>1911_bases
ATGAGTAGAGATCCAACGTTGACATTAGACGAGTCAAATCTCGTTATTGGTAAGGATGGACGTGTGCATTATACATTTAC
TGCTAGTCAAGACAACCAAACAGTTAGACTAGCCAGCAACTGCTTAGGCACAGCGCACTTTAATCAGCTCATGATTGAGC
GAGGGGATAAAGCGACTGGCTATGTGGCGCCTGTGGTTGTTGAGGGTAGCGGTGAGTTGACAGGTGTGTTTAAAAGTCTT
GAGGAGATGCTTAGTAGCTTGAGATCTATTAATTTAGAGCTGACAGACACCAAAGACTCTAAGCTTTGGTCAAAAATCAA
GTTGACTAACCGTGGCATGTTGCAGGAGTACTATGACGGTAAGATCAAGACTGAGATAGTCAACTCCGCACAAGGTGTGG
CTACTCGTATCACAGAGGAGACTGGCAAAAAGCTAGCACTTATCAATGAGTCTATCAACGGTATAAGGCGAGAGTATCAA
AACGCTGATAAAAAGCTATCAGCTAGCTATCAGCTGGGCATAGATGGTCTCAAAGCCACCATGCGTAGTGATAAAATCGG
CTTACAAGCTGAGATACAAACAACCGCTCAAGGCTTGTATCAAAGGTATGATAACGAGATACGCAAGCTGTCCGCTAAAA
TAACCACTACCTCGTCAGGCACTACAGAGGCCTATGAAAGCAAGCTCGATGGCTTACGAGCTGAGTTTACTCATAGTAAT
CAAGGTATGCGCGTAGAGCTGGAGTCAAAAATCAGTGGGTTGCAATCAACGCAACAAGCAACTGCCAGGCAAATCTCACA
AGAGATAAGTAACCGCGAAGGTGCTGTCAGTCGTGTACAACAGGGCCTAGACAGTTACCAACGACGATTACAGTCCGCAG
AGGGTAATTACAATAGTTTGAGAGAGACTGTAGCGGGTTATGAGCGCAGGATATCCAATCAGGATAACACTATCTCCTCT
AACTTTACACAGCTAAAAAGCTTGATAAATCAGTCTGTGACCTTAGGAAAAATACAGTCCCTCTTGCGGCAATCTGGCGA
CAGTATCATGCTTGCGATTAAAGACAAAATCCCGCAAAGTAAAATGTCTGGCAGCGATATTATCTCAGCGATTAACTTGA
ATTCCCGCGGTGTGCAAATAGCTGGTAAAAACATCGCTCTTGATGGCAATACGACGGTTAATGGAGCTTTTGGGGCTAAG
TTAGGGGAGTTTATCAAGCTAAGAGCCGACCAGATTATCGGTGGGACAATCGATGCAAACAAAATCAATGTGATTAATCT
CAAAGCTAGCAGTATTGTTGGTTTAGACGCTAATTTTATCAAGGCAAGAATTAGCTATGCTATCACTGATTTGCTTGAGG
GTAAAGTTATTAAGGCTCGTAATGGTGCGATGACAATAGACTTGCAAAGCGGTCAAATCAACCATTACACAAATGAGTCA
GCCATGAGACGTATCGATAGCAGTACAGCTAGTCAGTTTATAAAGATGACAAAGTCAGGCTTTATATCTGAGATAGGTAA
CATGCAAGCTGCAATGACGGTTATAGGCTCTAATAGCGATGGGTCAGAAAACCATGAAAATAAAACCTTCGGAGGCATAA
GAATTTGGAACGGGAAGTCATCTTATCAATCGACAAGTTTTGTTGAATTAGTTGGTAACCGTGTAGCAATCTATGGAAAT
AAAAATCGTAGTCCATGGCTCTTTGACTCAACAACGTCAGGATATGCTTACCTTATCCCTCAAAATGACAGAGGTATAAA
GCATGTCATAGGGAGAGCTGATCGTAAGATAGACCAAATCCACGTTGGAGATATCTATGTGCAAGGCGAACGTGTAGCCA
TGATGTTAAAAGATTTAGCACTTAAAATTGGCTATATAGGTACAGGTGGTTGGGCTAACCGCATAGGATAA

Upstream 100 bases:

>100_bases
CATAGCGAATGATCATGCGGCAACCAAAGCTTATGTTGATGGTGAAGTCGAAAAATTAAAAGCACTCTTAGCGGCTAAGC
AAATGTAAAAAGGAGGATAA

Downstream 100 bases:

>100_bases
ATTAGGAGAAACAATGCAAGAAAAATTATTAGGTAAAATTATTAACGATTTAGCACTTAAAGTTGCTAATTTAACGCTAG
AAAATGCTCAATTAAAAGCA

Product: hypothetical protein

Products: NA

Alternate protein names: Phage Protein; Phage Hyaluronidase; Prophage LambdaSa2 PblB

Number of amino acids: Translated: 636; Mature: 635

Protein sequence:

>636_residues
MSRDPTLTLDESNLVIGKDGRVHYTFTASQDNQTVRLASNCLGTAHFNQLMIERGDKATGYVAPVVVEGSGELTGVFKSL
EEMLSSLRSINLELTDTKDSKLWSKIKLTNRGMLQEYYDGKIKTEIVNSAQGVATRITEETGKKLALINESINGIRREYQ
NADKKLSASYQLGIDGLKATMRSDKIGLQAEIQTTAQGLYQRYDNEIRKLSAKITTTSSGTTEAYESKLDGLRAEFTHSN
QGMRVELESKISGLQSTQQATARQISQEISNREGAVSRVQQGLDSYQRRLQSAEGNYNSLRETVAGYERRISNQDNTISS
NFTQLKSLINQSVTLGKIQSLLRQSGDSIMLAIKDKIPQSKMSGSDIISAINLNSRGVQIAGKNIALDGNTTVNGAFGAK
LGEFIKLRADQIIGGTIDANKINVINLKASSIVGLDANFIKARISYAITDLLEGKVIKARNGAMTIDLQSGQINHYTNES
AMRRIDSSTASQFIKMTKSGFISEIGNMQAAMTVIGSNSDGSENHENKTFGGIRIWNGKSSYQSTSFVELVGNRVAIYGN
KNRSPWLFDSTTSGYAYLIPQNDRGIKHVIGRADRKIDQIHVGDIYVQGERVAMMLKDLALKIGYIGTGGWANRIG

Sequences:

>Translated_636_residues
MSRDPTLTLDESNLVIGKDGRVHYTFTASQDNQTVRLASNCLGTAHFNQLMIERGDKATGYVAPVVVEGSGELTGVFKSL
EEMLSSLRSINLELTDTKDSKLWSKIKLTNRGMLQEYYDGKIKTEIVNSAQGVATRITEETGKKLALINESINGIRREYQ
NADKKLSASYQLGIDGLKATMRSDKIGLQAEIQTTAQGLYQRYDNEIRKLSAKITTTSSGTTEAYESKLDGLRAEFTHSN
QGMRVELESKISGLQSTQQATARQISQEISNREGAVSRVQQGLDSYQRRLQSAEGNYNSLRETVAGYERRISNQDNTISS
NFTQLKSLINQSVTLGKIQSLLRQSGDSIMLAIKDKIPQSKMSGSDIISAINLNSRGVQIAGKNIALDGNTTVNGAFGAK
LGEFIKLRADQIIGGTIDANKINVINLKASSIVGLDANFIKARISYAITDLLEGKVIKARNGAMTIDLQSGQINHYTNES
AMRRIDSSTASQFIKMTKSGFISEIGNMQAAMTVIGSNSDGSENHENKTFGGIRIWNGKSSYQSTSFVELVGNRVAIYGN
KNRSPWLFDSTTSGYAYLIPQNDRGIKHVIGRADRKIDQIHVGDIYVQGERVAMMLKDLALKIGYIGTGGWANRIG
>Mature_635_residues
SRDPTLTLDESNLVIGKDGRVHYTFTASQDNQTVRLASNCLGTAHFNQLMIERGDKATGYVAPVVVEGSGELTGVFKSLE
EMLSSLRSINLELTDTKDSKLWSKIKLTNRGMLQEYYDGKIKTEIVNSAQGVATRITEETGKKLALINESINGIRREYQN
ADKKLSASYQLGIDGLKATMRSDKIGLQAEIQTTAQGLYQRYDNEIRKLSAKITTTSSGTTEAYESKLDGLRAEFTHSNQ
GMRVELESKISGLQSTQQATARQISQEISNREGAVSRVQQGLDSYQRRLQSAEGNYNSLRETVAGYERRISNQDNTISSN
FTQLKSLINQSVTLGKIQSLLRQSGDSIMLAIKDKIPQSKMSGSDIISAINLNSRGVQIAGKNIALDGNTTVNGAFGAKL
GEFIKLRADQIIGGTIDANKINVINLKASSIVGLDANFIKARISYAITDLLEGKVIKARNGAMTIDLQSGQINHYTNESA
MRRIDSSTASQFIKMTKSGFISEIGNMQAAMTVIGSNSDGSENHENKTFGGIRIWNGKSSYQSTSFVELVGNRVAIYGNK
NRSPWLFDSTTSGYAYLIPQNDRGIKHVIGRADRKIDQIHVGDIYVQGERVAMMLKDLALKIGYIGTGGWANRIG

Specific function: Unknown

COG id: NA

COG function: NA

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasmic

Metaboloic importance: NA

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: NA

Homologues:

None

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): NA

Other databases:

NA

Pfam domain/function: NA

EC number: NA

Molecular weight: Translated: 69690; Mature: 69558

Theoretical pI: Translated: 9.83; Mature: 9.83

Prosite motif: NA

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

0.2 %Cys     (Translated Protein)
2.4 %Met     (Translated Protein)
2.5 %Cys+Met (Translated Protein)
0.2 %Cys     (Mature Protein)
2.2 %Met     (Mature Protein)
2.4 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MSRDPTLTLDESNLVIGKDGRVHYTFTASQDNQTVRLASNCLGTAHFNQLMIERGDKATG
CCCCCCEEEECCCEEEECCCEEEEEEEECCCCCEEEEHHHHCCHHHHHHHHHHCCCCCCC
YVAPVVVEGSGELTGVFKSLEEMLSSLRSINLELTDTKDSKLWSKIKLTNRGMLQEYYDG
EEEEEEEECCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCEEEECCCCHHHHHHEEECCCCHHHHHHCC
KIKTEIVNSAQGVATRITEETGKKLALINESINGIRREYQNADKKLSASYQLGIDGLKAT
CEEEHHHHCCCHHHHHHHHHCCCEEEEEHHHHHHHHHHHHCCCHHCCCCEEECCHHHHHH
MRSDKIGLQAEIQTTAQGLYQRYDNEIRKLSAKITTTSSGTTEAYESKLDGLRAEFTHSN
HHCCCCCCEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEECCCCCHHHHHHHHCCCEEEEECCC
QGMRVELESKISGLQSTQQATARQISQEISNREGAVSRVQQGLDSYQRRLQSAEGNYNSL
CCEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHH
RETVAGYERRISNQDNTISSNFTQLKSLINQSVTLGKIQSLLRQSGDSIMLAIKDKIPQS
HHHHHHHHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHCCCCEEEEEEECCCCCC
KMSGSDIISAINLNSRGVQIAGKNIALDGNTTVNGAFGAKLGEFIKLRADQIIGGTIDAN
CCCCCHHEEEEECCCCCEEEECCEEEECCCCEECCCHHHHHHHHHHHHHHHEECCEECCC
KINVINLKASSIVGLDANFIKARISYAITDLLEGKVIKARNGAMTIDLQSGQINHYTNES
EEEEEEEECCEEEECCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEECCCEEEEEEECCCCCCCCCHH
AMRRIDSSTASQFIKMTKSGFISEIGNMQAAMTVIGSNSDGSENHENKTFGGIRIWNGKS
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCEEEECCCC
SYQSTSFVELVGNRVAIYGNKNRSPWLFDSTTSGYAYLIPQNDRGIKHVIGRADRKIDQI
CCCCCHHHHHHCCEEEEEECCCCCCEEEECCCCCEEEEEECCCCCHHHHHHHHCCCCCEE
HVGDIYVQGERVAMMLKDLALKIGYIGTGGWANRIG
EECEEEECCHHHHHHHHHHHHHEEEEECCCCCCCCC
>Mature Secondary Structure 
SRDPTLTLDESNLVIGKDGRVHYTFTASQDNQTVRLASNCLGTAHFNQLMIERGDKATG
CCCCCEEEECCCEEEECCCEEEEEEEECCCCCEEEEHHHHCCHHHHHHHHHHCCCCCCC
YVAPVVVEGSGELTGVFKSLEEMLSSLRSINLELTDTKDSKLWSKIKLTNRGMLQEYYDG
EEEEEEEECCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCEEEECCCCHHHHHHEEECCCCHHHHHHCC
KIKTEIVNSAQGVATRITEETGKKLALINESINGIRREYQNADKKLSASYQLGIDGLKAT
CEEEHHHHCCCHHHHHHHHHCCCEEEEEHHHHHHHHHHHHCCCHHCCCCEEECCHHHHHH
MRSDKIGLQAEIQTTAQGLYQRYDNEIRKLSAKITTTSSGTTEAYESKLDGLRAEFTHSN
HHCCCCCCEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEECCCCCHHHHHHHHCCCEEEEECCC
QGMRVELESKISGLQSTQQATARQISQEISNREGAVSRVQQGLDSYQRRLQSAEGNYNSL
CCEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHH
RETVAGYERRISNQDNTISSNFTQLKSLINQSVTLGKIQSLLRQSGDSIMLAIKDKIPQS
HHHHHHHHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHCCCCEEEEEEECCCCCC
KMSGSDIISAINLNSRGVQIAGKNIALDGNTTVNGAFGAKLGEFIKLRADQIIGGTIDAN
CCCCCHHEEEEECCCCCEEEECCEEEECCCCEECCCHHHHHHHHHHHHHHHEECCEECCC
KINVINLKASSIVGLDANFIKARISYAITDLLEGKVIKARNGAMTIDLQSGQINHYTNES
EEEEEEEECCEEEECCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEECCCEEEEEEECCCCCCCCCHH
AMRRIDSSTASQFIKMTKSGFISEIGNMQAAMTVIGSNSDGSENHENKTFGGIRIWNGKS
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCEEEECCCC
SYQSTSFVELVGNRVAIYGNKNRSPWLFDSTTSGYAYLIPQNDRGIKHVIGRADRKIDQI
CCCCCHHHHHHCCEEEEEECCCCCCEEEECCCCCEEEEEECCCCCHHHHHHHHCCCCCEE
HVGDIYVQGERVAMMLKDLALKIGYIGTGGWANRIG
EECEEEECCHHHHHHHHHHHHHEEEEECCCCCCCCC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Alpha Beta

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 9.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: NA