Definition Streptococcus pyogenes M1 GAS chromosome, complete genome.
Accession NC_002737
Length 1,852,441

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is hylP2

Identifier: 15675005

GI number: 15675005

Start: 813147

End: 814265

Strand: Direct

Name: hylP2

Synonym: SPy_0997

Alternate gene names: NA

Gene position: 813147-814265 (Clockwise)

Preceding gene: 15675004

Following gene: 15675006

Centisome position: 43.9

GC content: 41.73

Gene sequence:

>1119_bases
ATGGCTGAAAATATACCGCTACGAGTCCAATTTAAGCGGATGAAAGCCGCCGAGTGGGCAAGTAGTGATGTCGTCTTACT
GGAGGGTGAGATTGGCTTTGAGACTGACACTGGTTTTGCTAAGTTTGGCGATGGTCAAAACACTTTTAGTAAGCTTAAGT
ACCTTACTGGTCCCAAAGGTCCTAAAGGAGACACTGGTCTCCAAGGTAAAACTGGAGGAACTGGTTCTCGGGGCCCTGCT
GGCAAGCCTGGAACGACAGATTATGATCAACTCCAAAATAAACCAGATCTAGGTGCGTTTGCACAAAAAGAAGAAACTAA
TAGTAAAATCACCAAATTAGAATCAAGCAAAGCAGATAAAAACGCTGTTTACTTAAAAGCAGAGTCAAATGCAAAGCTAG
ACGAAAAATTAAATCTCAAAGGCGGCGTCATGACAGGACAACTACAGTTTAAACCTAATAGTGGTATTAAACCCTCATCT
TCCGTAGGAGGAGCGATTAACATTGATATGTCTAAATCGGAAGGTGCTGCTATGGTGATGTATACAAATAAAGATACTAC
TGATGGACCATTGATGATTTTACGCTCTAACAAAGATACGTTTGATCAGTCAGTTCAATTTGTCGATTATAAGGGAACAA
CAAATGCCGTTAATATTGTGATGCGTCAGCCAACCACCCCCAATTTTTCATCGGCACTTAATATAACCAGTGCTAACGAA
GGCGGTAGTGCGATGCAAATTAGAGGCGTCGAAAAAGCATTGGGAACGCTCAAAATCACACACGAAAACCCAAGCGTTGA
CAAAGAATACGATAAAAACGCTGCAGCGTTATCCATTGATATTGTCAAAAAACAGAAAGGCGGAAAAGGTACTGCTGCCC
AAGGAATCTACATTAACTCAACATCAGGCACGACAGGGAAGTTGCTTAGGATTAGAAACCTTAATGATGATAAGTTCTAC
GTCAAGCCTGACGGTGGTTTTTATGCCAAGGAAACTTCGCAGATTGATGGCAACCTGAAACTCAAGGATCCCATAGCGAA
TGATCATGCGGCAACCAAAGCTTATGTTGATGGTGAAGTCGAAAAATTAAAAGCACTCTTAGCGGCTAAGCAAATGTAA

Upstream 100 bases:

>100_bases
CCCTGGATATGAGCTATAAAGATGTTGTGGACGGTAAAGGAGCAACTATCACAGGGGCATGGTCAGACAGCCCACAAATT
ATATTAGACGGAGGTAATTA

Downstream 100 bases:

>100_bases
AAAGGAGGATAAATGAGTAGAGATCCAACGTTGACATTAGACGAGTCAAATCTCGTTATTGGTAAGGATGGACGTGTGCA
TTATACATTTACTGCTAGTC

Product: phage associated hyaluronidase

Products: NA

Alternate protein names: Phage Hyaluronidase; Hyaluronidase; Phage Hyaluronoglucosaminidase

Number of amino acids: Translated: 372; Mature: 371

Protein sequence:

>372_residues
MAENIPLRVQFKRMKAAEWASSDVVLLEGEIGFETDTGFAKFGDGQNTFSKLKYLTGPKGPKGDTGLQGKTGGTGSRGPA
GKPGTTDYDQLQNKPDLGAFAQKEETNSKITKLESSKADKNAVYLKAESNAKLDEKLNLKGGVMTGQLQFKPNSGIKPSS
SVGGAINIDMSKSEGAAMVMYTNKDTTDGPLMILRSNKDTFDQSVQFVDYKGTTNAVNIVMRQPTTPNFSSALNITSANE
GGSAMQIRGVEKALGTLKITHENPSVDKEYDKNAAALSIDIVKKQKGGKGTAAQGIYINSTSGTTGKLLRIRNLNDDKFY
VKPDGGFYAKETSQIDGNLKLKDPIANDHAATKAYVDGEVEKLKALLAAKQM

Sequences:

>Translated_372_residues
MAENIPLRVQFKRMKAAEWASSDVVLLEGEIGFETDTGFAKFGDGQNTFSKLKYLTGPKGPKGDTGLQGKTGGTGSRGPA
GKPGTTDYDQLQNKPDLGAFAQKEETNSKITKLESSKADKNAVYLKAESNAKLDEKLNLKGGVMTGQLQFKPNSGIKPSS
SVGGAINIDMSKSEGAAMVMYTNKDTTDGPLMILRSNKDTFDQSVQFVDYKGTTNAVNIVMRQPTTPNFSSALNITSANE
GGSAMQIRGVEKALGTLKITHENPSVDKEYDKNAAALSIDIVKKQKGGKGTAAQGIYINSTSGTTGKLLRIRNLNDDKFY
VKPDGGFYAKETSQIDGNLKLKDPIANDHAATKAYVDGEVEKLKALLAAKQM
>Mature_371_residues
AENIPLRVQFKRMKAAEWASSDVVLLEGEIGFETDTGFAKFGDGQNTFSKLKYLTGPKGPKGDTGLQGKTGGTGSRGPAG
KPGTTDYDQLQNKPDLGAFAQKEETNSKITKLESSKADKNAVYLKAESNAKLDEKLNLKGGVMTGQLQFKPNSGIKPSSS
VGGAINIDMSKSEGAAMVMYTNKDTTDGPLMILRSNKDTFDQSVQFVDYKGTTNAVNIVMRQPTTPNFSSALNITSANEG
GSAMQIRGVEKALGTLKITHENPSVDKEYDKNAAALSIDIVKKQKGGKGTAAQGIYINSTSGTTGKLLRIRNLNDDKFYV
KPDGGFYAKETSQIDGNLKLKDPIANDHAATKAYVDGEVEKLKALLAAKQM

Specific function: Unknown

COG id: NA

COG function: NA

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasmic

Metaboloic importance: NA

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: NA

Homologues:

None

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): NA

Other databases:

NA

Pfam domain/function: NA

EC number: NA

Molecular weight: Translated: 39812; Mature: 39681

Theoretical pI: Translated: 9.78; Mature: 9.78

Prosite motif: NA

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

0.0 %Cys     (Translated Protein)
2.7 %Met     (Translated Protein)
2.7 %Cys+Met (Translated Protein)
0.0 %Cys     (Mature Protein)
2.4 %Met     (Mature Protein)
2.4 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MAENIPLRVQFKRMKAAEWASSDVVLLEGEIGFETDTGFAKFGDGQNTFSKLKYLTGPKG
CCCCCCEEEEEEEHHHHHCCCCCEEEEECCCCCCCCCCCEECCCCHHHHHHHHHHCCCCC
PKGDTGLQGKTGGTGSRGPAGKPGTTDYDQLQNKPDLGAFAQKEETNSKITKLESSKADK
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHCCCCCCCCHHCCHHCCCHHEEECCCCCCC
NAVYLKAESNAKLDEKLNLKGGVMTGQLQFKPNSGIKPSSSVGGAINIDMSKSEGAAMVM
CEEEEEECCCCCCCCEECCCCCEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEEEECCCCCCEEEE
YTNKDTTDGPLMILRSNKDTFDQSVQFVDYKGTTNAVNIVMRQPTTPNFSSALNITSANE
EECCCCCCCCEEEEECCCCCCCCCEEEEEECCCCCEEEEEEECCCCCCHHHEEEEEECCC
GGSAMQIRGVEKALGTLKITHENPSVDKEYDKNAAALSIDIVKKQKGGKGTAAQGIYINS
CCCEEEEEEHHHCCCEEEEEECCCCCCCHHCCCCEEEEEEEEEECCCCCCCEECCEEEEC
TSGTTGKLLRIRNLNDDKFYVKPDGGFYAKETSQIDGNLKLKDPIANDHAATKAYVDGEV
CCCCCEEEEEEECCCCCEEEECCCCCEEECCCCCCCCCEEECCCCCCCCCCEEEEECCHH
EKLKALLAAKQM
HHHHHHHHHCCC
>Mature Secondary Structure 
AENIPLRVQFKRMKAAEWASSDVVLLEGEIGFETDTGFAKFGDGQNTFSKLKYLTGPKG
CCCCCEEEEEEEHHHHHCCCCCEEEEECCCCCCCCCCCEECCCCHHHHHHHHHHCCCCC
PKGDTGLQGKTGGTGSRGPAGKPGTTDYDQLQNKPDLGAFAQKEETNSKITKLESSKADK
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHCCCCCCCCHHCCHHCCCHHEEECCCCCCC
NAVYLKAESNAKLDEKLNLKGGVMTGQLQFKPNSGIKPSSSVGGAINIDMSKSEGAAMVM
CEEEEEECCCCCCCCEECCCCCEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEEEECCCCCCEEEE
YTNKDTTDGPLMILRSNKDTFDQSVQFVDYKGTTNAVNIVMRQPTTPNFSSALNITSANE
EECCCCCCCCEEEEECCCCCCCCCEEEEEECCCCCEEEEEEECCCCCCHHHEEEEEECCC
GGSAMQIRGVEKALGTLKITHENPSVDKEYDKNAAALSIDIVKKQKGGKGTAAQGIYINS
CCCEEEEEEHHHCCCEEEEEECCCCCCCHHCCCCEEEEEEEEEECCCCCCCEECCEEEEC
TSGTTGKLLRIRNLNDDKFYVKPDGGFYAKETSQIDGNLKLKDPIANDHAATKAYVDGEV
CCCCCEEEEEEECCCCCEEEECCCCCEEECCCCCCCCCEEECCCCCCCCCCEEEEECCHH
EKLKALLAAKQM
HHHHHHHHHCCC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Unstructured

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 10.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: NA