Definition Akkermansia muciniphila ATCC BAA-835, complete genome.
Accession NC_010655
Length 2,664,102

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is 187735844

Identifier: 187735844

GI number: 187735844

Start: 1623897

End: 1625270

Strand: Direct

Name: 187735844

Synonym: Amuc_1351

Alternate gene names: NA

Gene position: 1623897-1625270 (Clockwise)

Preceding gene: 187735843

Following gene: 187735845

Centisome position: 60.95

GC content: 51.09

Gene sequence:

>1374_bases
ATGGATAATATCACCAAGGGTGACCCAATTAAGGCGGATTGGGCCAATGCTCTTACAAATGCCGTCAATGCGGCCGCGCA
TGGCAAAACAGCCTTGCGCGGTGGCGGCGGGCAGAACGTTTTCATTTCCCCTTATCAGCGCGGTTCCCGCCCCCTGGCCT
TTGATTTGGTGGAAATCACGGATGATGAGGAAGGTAGCCTTTCCGGCAAGATCTCCGGGGGTGTGCTGTTGTCCGCATAC
AAAGAGGAACAGGAAGAAAAAATATCGCTGAAAACGGAATGCATGGAAATCAGCGAATATGAAGCAACCTTCCAATCAGG
CGATAAGGTGTGGGTTCATGTGACCTATGATCCGGACACATGGGAGGCTTATGTTGCAATCCTGGAAAAAGGGAAAGAAC
CGCCGGGGGCAGAAGAGGGTGAGGCCTACATTATTGTTGGCGAGTTTGAGGAACGCGACCAATCCATTATCTACAGGCAC
AAAGGAATTACCTGTATCAACTGGGATGCAATCAAATGGGAATTTGAGAAATTCAAGCTCAAGACGGATCCTTTGTGCGC
GCTGGAACTCAAGGAAGAAAAGAACGAAAAGGAAGAAGAGACCGAAAAGGAACTGACTCTGAATATTGAATCTTCCAGTG
AAGAAGAAGAAGATTTGGGTGCCGACAGCAATTTGAAGGTATGGCTGGTGCAGAAAAAGGGGAAAGGGGAGGGCGGGGCA
GAAGATGGGCCGGTCAGGCTTGGCGTGAGAATCAAAGATTCACGGAGTTTTCAGCAGGTGCAGCCGGGAGACGGCCTTGA
ATGGAAAACGGAAAAAGGGGCGGATGGCCATAACATCCAGACGGAAATCCTGCAGGTCAGGATTGATTCCACGGTTTCTT
CTTCAACGGGGCAAGAGGGAAGAATCCCCGTTGACCTGAGTGTGTCGCAGGAGGGATTGAAAGGCGAGGTGGATTTGACA
ATTGATGATACGGAGCATGATTTATGGGGAGGGTGGAAAATCAAGCTGTCCAGGGCCACCAGGGGAGTATTGTCTCTTGC
GGTCACTCCTGGAGGCGACGCGGAAGAATTGAGTTTTCGCGCCCCTTTGCGGAAAAATGGGAAGTATGTTGTGCTTGATT
ATGTCAAGGATCCTCACACCCTGCCGGACGGCACGACTATTGCCTTGTATGACCGGAATGGACAGCTTGATCTTGAGGTC
GATACGTCCAACACGACCGGCGGCGGGGACGGAGCCCTGATCAGCGATTCCTGGACAGCGTTGGCCTGCGACACTGACCA
CGCCTTACGCCTGCACCGGGACGAAAACGGGAAAATCTATATCCAGCAGGGGGAATGGATTGTGACTTCCAAAATTTATT
CACCAATAAATTAA

Upstream 100 bases:

>100_bases
ACCCGGTATTCCGTCCACAAAGTAGGCAATCGGGAATACGAAATTACGGAAGAATACACCCAATCCAACCCCGGAGGCTG
GTCTGCGGACCTGTACAAAA

Downstream 100 bases:

>100_bases
TAAAAATGAATTACGCAATATTCTGTTATAGAGAAGATTATAAATGCCTTGAATTGTGCGTTGGTCAAATCCGCCGGGTT
GATCCTGATTGTACGATTTA

Product: hypothetical protein

Products: NA

Alternate protein names: NA

Number of amino acids: Translated: 457; Mature: 457

Protein sequence:

>457_residues
MDNITKGDPIKADWANALTNAVNAAAHGKTALRGGGGQNVFISPYQRGSRPLAFDLVEITDDEEGSLSGKISGGVLLSAY
KEEQEEKISLKTECMEISEYEATFQSGDKVWVHVTYDPDTWEAYVAILEKGKEPPGAEEGEAYIIVGEFEERDQSIIYRH
KGITCINWDAIKWEFEKFKLKTDPLCALELKEEKNEKEEETEKELTLNIESSSEEEEDLGADSNLKVWLVQKKGKGEGGA
EDGPVRLGVRIKDSRSFQQVQPGDGLEWKTEKGADGHNIQTEILQVRIDSTVSSSTGQEGRIPVDLSVSQEGLKGEVDLT
IDDTEHDLWGGWKIKLSRATRGVLSLAVTPGGDAEELSFRAPLRKNGKYVVLDYVKDPHTLPDGTTIALYDRNGQLDLEV
DTSNTTGGGDGALISDSWTALACDTDHALRLHRDENGKIYIQQGEWIVTSKIYSPIN

Sequences:

>Translated_457_residues
MDNITKGDPIKADWANALTNAVNAAAHGKTALRGGGGQNVFISPYQRGSRPLAFDLVEITDDEEGSLSGKISGGVLLSAY
KEEQEEKISLKTECMEISEYEATFQSGDKVWVHVTYDPDTWEAYVAILEKGKEPPGAEEGEAYIIVGEFEERDQSIIYRH
KGITCINWDAIKWEFEKFKLKTDPLCALELKEEKNEKEEETEKELTLNIESSSEEEEDLGADSNLKVWLVQKKGKGEGGA
EDGPVRLGVRIKDSRSFQQVQPGDGLEWKTEKGADGHNIQTEILQVRIDSTVSSSTGQEGRIPVDLSVSQEGLKGEVDLT
IDDTEHDLWGGWKIKLSRATRGVLSLAVTPGGDAEELSFRAPLRKNGKYVVLDYVKDPHTLPDGTTIALYDRNGQLDLEV
DTSNTTGGGDGALISDSWTALACDTDHALRLHRDENGKIYIQQGEWIVTSKIYSPIN
>Mature_457_residues
MDNITKGDPIKADWANALTNAVNAAAHGKTALRGGGGQNVFISPYQRGSRPLAFDLVEITDDEEGSLSGKISGGVLLSAY
KEEQEEKISLKTECMEISEYEATFQSGDKVWVHVTYDPDTWEAYVAILEKGKEPPGAEEGEAYIIVGEFEERDQSIIYRH
KGITCINWDAIKWEFEKFKLKTDPLCALELKEEKNEKEEETEKELTLNIESSSEEEEDLGADSNLKVWLVQKKGKGEGGA
EDGPVRLGVRIKDSRSFQQVQPGDGLEWKTEKGADGHNIQTEILQVRIDSTVSSSTGQEGRIPVDLSVSQEGLKGEVDLT
IDDTEHDLWGGWKIKLSRATRGVLSLAVTPGGDAEELSFRAPLRKNGKYVVLDYVKDPHTLPDGTTIALYDRNGQLDLEV
DTSNTTGGGDGALISDSWTALACDTDHALRLHRDENGKIYIQQGEWIVTSKIYSPIN

Specific function: Unknown

COG id: NA

COG function: NA

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasmic

Metaboloic importance: NA

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: NA

Homologues:

None

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): NA

Other databases:

NA

Pfam domain/function: NA

EC number: NA

Molecular weight: Translated: 50420; Mature: 50420

Theoretical pI: Translated: 4.36; Mature: 4.36

Prosite motif: NA

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

0.9 %Cys     (Translated Protein)
0.4 %Met     (Translated Protein)
1.3 %Cys+Met (Translated Protein)
0.9 %Cys     (Mature Protein)
0.4 %Met     (Mature Protein)
1.3 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MDNITKGDPIKADWANALTNAVNAAAHGKTALRGGGGQNVFISPYQRGSRPLAFDLVEIT
CCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEECCCCCEEEECCCCCCCCCEEEEEEEEC
DDEEGSLSGKISGGVLLSAYKEEQEEKISLKTECMEISEYEATFQSGDKVWVHVTYDPDT
CCCCCCEEEEECCCEEEEEHHHHHHHHEEHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEEEEEEEECCCC
WEAYVAILEKGKEPPGAEEGEAYIIVGEFEERDQSIIYRHKGITCINWDAIKWEFEKFKL
HHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCEEEEECCCCCCCCEEEEEECCCEEEECCCEEEEEEEEEE
KTDPLCALELKEEKNEKEEETEKELTLNIESSSEEEEDLGADSNLKVWLVQKKGKGEGGA
CCCCEEEEEEHHHCCCHHHCCCEEEEEEECCCCCCHHHCCCCCCEEEEEEEECCCCCCCC
EDGPVRLGVRIKDSRSFQQVQPGDGLEWKTEKGADGHNIQTEILQVRIDSTVSSSTGQEG
CCCCEEEEEEEECCCCHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEECCCCCCCCCCCC
RIPVDLSVSQEGLKGEVDLTIDDTEHDLWGGWKIKLSRATRGVLSLAVTPGGDAEELSFR
CEEEEEECCCCCCCCEEEEEEECCCCCCCCCEEEEEECCCCEEEEEEECCCCCHHHEEEE
APLRKNGKYVVLDYVKDPHTLPDGTTIALYDRNGQLDLEVDTSNTTGGGDGALISDSWTA
CCCCCCCCEEEEEECCCCCCCCCCCEEEEEECCCEEEEEEECCCCCCCCCCCEEECCCEE
LACDTDHALRLHRDENGKIYIQQGEWIVTSKIYSPIN
EEECCCCEEEEEECCCCEEEEECCCEEEEEECCCCCC
>Mature Secondary Structure
MDNITKGDPIKADWANALTNAVNAAAHGKTALRGGGGQNVFISPYQRGSRPLAFDLVEIT
CCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEECCCCCEEEECCCCCCCCCEEEEEEEEC
DDEEGSLSGKISGGVLLSAYKEEQEEKISLKTECMEISEYEATFQSGDKVWVHVTYDPDT
CCCCCCEEEEECCCEEEEEHHHHHHHHEEHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEEEEEEEECCCC
WEAYVAILEKGKEPPGAEEGEAYIIVGEFEERDQSIIYRHKGITCINWDAIKWEFEKFKL
HHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCEEEEECCCCCCCCEEEEEECCCEEEECCCEEEEEEEEEE
KTDPLCALELKEEKNEKEEETEKELTLNIESSSEEEEDLGADSNLKVWLVQKKGKGEGGA
CCCCEEEEEEHHHCCCHHHCCCEEEEEEECCCCCCHHHCCCCCCEEEEEEEECCCCCCCC
EDGPVRLGVRIKDSRSFQQVQPGDGLEWKTEKGADGHNIQTEILQVRIDSTVSSSTGQEG
CCCCEEEEEEEECCCCHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEECCCCCCCCCCCC
RIPVDLSVSQEGLKGEVDLTIDDTEHDLWGGWKIKLSRATRGVLSLAVTPGGDAEELSFR
CEEEEEECCCCCCCCEEEEEEECCCCCCCCCEEEEEECCCCEEEEEEECCCCCHHHEEEE
APLRKNGKYVVLDYVKDPHTLPDGTTIALYDRNGQLDLEVDTSNTTGGGDGALISDSWTA
CCCCCCCCEEEEEECCCCCCCCCCCEEEEEECCCEEEEEEECCCCCCCCCCCEEECCCEE
LACDTDHALRLHRDENGKIYIQQGEWIVTSKIYSPIN
EEECCCCEEEEEECCCCEEEEECCCEEEEEECCCCCC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Unstructured

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 9.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: NA