Definition Staphylococcus aureus subsp. aureus COL chromosome, complete genome.
Accession NC_002951
Length 2,809,422

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is clpX

Identifier: 57650546

GI number: 57650546

Start: 1751834

End: 1753096

Strand: Reverse

Name: clpX

Synonym: SACOL1721

Alternate gene names: 57650546

Gene position: 1753096-1751834 (Counterclockwise)

Preceding gene: 57650547

Following gene: 57650545

Centisome position: 62.4

GC content: 34.13

Gene sequence:

>1263_bases
ATGTTTAAATTCAATGAAGATGAAGAAAATTTGAAATGCTCTTTCTGCGGAAAAGACCAAGATCAAGTAAAAAAACTTGT
AGCAGGAAGTGGTGTATATATTTGTAATGAGTGTATTGAATTATGCTCAGAAATCGTCGAAGAAGAATTAGCTCAAAACA
CTTCTGAAGCGATGACAGAATTACCTACTCCTAAAGAAATTATGGATCATTTAAACGAATATGTTATTGGTCAAGAAAAA
GCTAAAAAATCTTTAGCTGTAGCTGTTTATAACCACTATAAGCGTATTCAACAATTAGGACCAAAAGAAGATGATGTTGA
ATTACAAAAAAGTAACATTGCATTAATTGGGCCAACAGGTAGTGGTAAAACATTATTAGCTCAAACCTTAGCCAAGACGT
TGAATGTACCATTTGCAATTGCAGATGCGACAAGTTTAACTGAAGCTGGTTATGTAGGCGATGATGTTGAAAATATCTTG
TTGAGATTAATTCAAGCAGCTGACTTTGACATTGATAAAGCCGAAAAAGGTATTATTTATGTAGATGAAATTGATAAAAT
TGCACGTAAATCTGAAAACACATCTATAACACGTGACGTTTCAGGTGAAGGTGTTCAACAAGCATTGCTTAAAATCTTAG
AAGGTACGACTGCAAGTGTTCCGCCACAAGGTGGACGCAAACATCCAAACCAAGAAATGATTCAAATTGATACAACAAAT
ATCTTATTTATTCTTGGTGGTGCCTTTGATGGTATTGAAGAAGTGATTAAGCGCCGTCTTGGTGAAAAAGTTATTGGTTT
CTCAAGCAATGAAGCTGATAAATATGACGAACAAGCATTATTAGCACAAATTCGCCCAGAAGATTTGCAAGCCTATGGTT
TGATTCCTGAATTTATCGGACGTGTGCCAATTGTAGCTAATTTAGAAACATTAGATGTAACTGCGTTGAAAAACATCTTA
ACGCAACCTAAAAATGCACTTGTGAAACAATATACTAAAATGCTGGAATTAGATGATGTGGATTTAGAGTTCACTGAAGA
AGCTTTATCAGCAATTAGTGAAAAAGCAATTGAAAGAAAAACAGGTGCGCGTGGTTTACGTTCAATCATAGAAGAATCGT
TAATCGATATTATGTTTGATGTGCCTTCTAACGAAAATGTAACGAAGGTAGTTATTACAGCACAAACAATTAATGAAGAA
ACTGAACCAGAACTATACGACGCAGAAGGCAATTTAATTAATAATAGTAAAACATCAGCTTAA

Upstream 100 bases:

>100_bases
GTATCTGCTACTATTCTTTAAGCAAAAAGTTTGTATGTTAATATGTTGCATTGTAACATCCAATCTAGTATAGTCTTTAA
CGAATAGGGGTGTAAAAAGA

Downstream 100 bases:

>100_bases
TCATTGATGTGTTATAAAAGTGAAAAGCTCCAATCAAAGTTGACGCTCAAATAGTTTAACTTTGATCGGAGCTTTTTTAT
AATGTATACCGAAAGGTTCA

Product: ATP-dependent protease ATP-binding subunit ClpX

Products: NA

Alternate protein names: NA

Number of amino acids: Translated: 420; Mature: 420

Protein sequence:

>420_residues
MFKFNEDEENLKCSFCGKDQDQVKKLVAGSGVYICNECIELCSEIVEEELAQNTSEAMTELPTPKEIMDHLNEYVIGQEK
AKKSLAVAVYNHYKRIQQLGPKEDDVELQKSNIALIGPTGSGKTLLAQTLAKTLNVPFAIADATSLTEAGYVGDDVENIL
LRLIQAADFDIDKAEKGIIYVDEIDKIARKSENTSITRDVSGEGVQQALLKILEGTTASVPPQGGRKHPNQEMIQIDTTN
ILFILGGAFDGIEEVIKRRLGEKVIGFSSNEADKYDEQALLAQIRPEDLQAYGLIPEFIGRVPIVANLETLDVTALKNIL
TQPKNALVKQYTKMLELDDVDLEFTEEALSAISEKAIERKTGARGLRSIIEESLIDIMFDVPSNENVTKVVITAQTINEE
TEPELYDAEGNLINNSKTSA

Sequences:

>Translated_420_residues
MFKFNEDEENLKCSFCGKDQDQVKKLVAGSGVYICNECIELCSEIVEEELAQNTSEAMTELPTPKEIMDHLNEYVIGQEK
AKKSLAVAVYNHYKRIQQLGPKEDDVELQKSNIALIGPTGSGKTLLAQTLAKTLNVPFAIADATSLTEAGYVGDDVENIL
LRLIQAADFDIDKAEKGIIYVDEIDKIARKSENTSITRDVSGEGVQQALLKILEGTTASVPPQGGRKHPNQEMIQIDTTN
ILFILGGAFDGIEEVIKRRLGEKVIGFSSNEADKYDEQALLAQIRPEDLQAYGLIPEFIGRVPIVANLETLDVTALKNIL
TQPKNALVKQYTKMLELDDVDLEFTEEALSAISEKAIERKTGARGLRSIIEESLIDIMFDVPSNENVTKVVITAQTINEE
TEPELYDAEGNLINNSKTSA
>Mature_420_residues
MFKFNEDEENLKCSFCGKDQDQVKKLVAGSGVYICNECIELCSEIVEEELAQNTSEAMTELPTPKEIMDHLNEYVIGQEK
AKKSLAVAVYNHYKRIQQLGPKEDDVELQKSNIALIGPTGSGKTLLAQTLAKTLNVPFAIADATSLTEAGYVGDDVENIL
LRLIQAADFDIDKAEKGIIYVDEIDKIARKSENTSITRDVSGEGVQQALLKILEGTTASVPPQGGRKHPNQEMIQIDTTN
ILFILGGAFDGIEEVIKRRLGEKVIGFSSNEADKYDEQALLAQIRPEDLQAYGLIPEFIGRVPIVANLETLDVTALKNIL
TQPKNALVKQYTKMLELDDVDLEFTEEALSAISEKAIERKTGARGLRSIIEESLIDIMFDVPSNENVTKVVITAQTINEE
TEPELYDAEGNLINNSKTSA

Specific function: ATP-dependent specificity component of the Clp protease. It directs the protease to specific substrates. Can perform chaperone functions in the absence of ClpP

COG id: COG1219

COG function: function code O; ATP-dependent protease Clp, ATPase subunit

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasm [C]

Metaboloic importance: Non_Essential [C]

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: Belongs to the ClpX chaperone family

Homologues:

Organism=Homo sapiens, GI7242140, Length=329, Percent_Identity=46.2006079027356, Blast_Score=298, Evalue=6e-81,
Organism=Escherichia coli, GI1786642, Length=400, Percent_Identity=61, Blast_Score=498, Evalue=1e-142,
Organism=Escherichia coli, GI1790366, Length=110, Percent_Identity=45.4545454545455, Blast_Score=96, Evalue=3e-21,
Organism=Caenorhabditis elegans, GI71982905, Length=338, Percent_Identity=42.0118343195266, Blast_Score=267, Evalue=9e-72,
Organism=Caenorhabditis elegans, GI71982908, Length=338, Percent_Identity=42.0118343195266, Blast_Score=266, Evalue=1e-71,
Organism=Caenorhabditis elegans, GI71988663, Length=408, Percent_Identity=37.9901960784314, Blast_Score=257, Evalue=7e-69,
Organism=Caenorhabditis elegans, GI71988660, Length=252, Percent_Identity=41.2698412698413, Blast_Score=181, Evalue=5e-46,
Organism=Saccharomyces cerevisiae, GI6319704, Length=446, Percent_Identity=39.237668161435, Blast_Score=268, Evalue=1e-72,
Organism=Drosophila melanogaster, GI24648289, Length=317, Percent_Identity=46.6876971608833, Blast_Score=301, Evalue=5e-82,
Organism=Drosophila melanogaster, GI24648291, Length=317, Percent_Identity=46.6876971608833, Blast_Score=301, Evalue=6e-82,

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): CLPX_STAA1 (A7X396)

Other databases:

- EMBL:  AP009324
- RefSeq:  YP_001442251.1
- ProteinModelPortal:  A7X396
- STRING:  A7X396
- EnsemblBacteria:  EBSTAT00000004654
- GeneID:  5560864
- GenomeReviews:  AP009324_GR
- KEGG:  saw:SAHV_1661
- eggNOG:  COG1219
- GeneTree:  EBGT00050000023657
- HOGENOM:  HBG745965
- OMA:  CGKSQEQ
- ProtClustDB:  PRK05342
- BioCyc:  SAUR418127:SAHV_1661-MONOMER
- HAMAP:  MF_00175
- InterPro:  IPR003593
- InterPro:  IPR013093
- InterPro:  IPR019489
- InterPro:  IPR004487
- InterPro:  IPR010603
- PANTHER:  PTHR11262:SF4
- SMART:  SM00382
- TIGRFAMs:  TIGR00382

Pfam domain/function: PF07724 AAA_2; PF10431 ClpB_D2-small; PF06689 zf-C4_ClpX

EC number: NA

Molecular weight: Translated: 46298; Mature: 46298

Theoretical pI: Translated: 4.26; Mature: 4.26

Prosite motif: NA

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

1.2 %Cys   (Translated Protein)
1.4 %Met   (Translated Protein)
2.6 %Cys+Met (Translated Protein)
1.2 %Cys   (Mature Protein)
1.4 %Met   (Mature Protein)
2.6 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MFKFNEDEENLKCSFCGKDQDQVKKLVAGSGVYICNECIELCSEIVEEELAQNTSEAMTE
CCCCCCCCCCCEEEECCCCHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHH
LPTPKEIMDHLNEYVIGQEKAKKSLAVAVYNHYKRIQQLGPKEDDVELQKSNIALIGPTG
CCCHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEECCCEEEECCCC
SGKTLLAQTLAKTLNVPFAIADATSLTEAGYVGDDVENILLRLIQAADFDIDKAEKGIIY
CCHHHHHHHHHHHHCCCEEEECCHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCEEE
VDEIDKIARKSENTSITRDVSGEGVQQALLKILEGTTASVPPQGGRKHPNQEMIQIDTTN
HHHHHHHHHCCCCCCEECCCCCCHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEECCE
ILFILGGAFDGIEEVIKRRLGEKVIGFSSNEADKYDEQALLAQIRPEDLQAYGLIPEFIG
EEEEECCCHHHHHHHHHHHHCHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHCCCHHHHC
RVPIVANLETLDVTALKNILTQPKNALVKQYTKMLELDDVDLEFTEEALSAISEKAIERK
CCCEEECCHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
TGARGLRSIIEESLIDIMFDVPSNENVTKVVITAQTINEETEPELYDAEGNLINNSKTSA
HHHHHHHHHHHHHHHHHHEECCCCCCEEEEEEEEECCCCCCCCCEECCCCCEECCCCCCC
>Mature Secondary Structure
MFKFNEDEENLKCSFCGKDQDQVKKLVAGSGVYICNECIELCSEIVEEELAQNTSEAMTE
CCCCCCCCCCCEEEECCCCHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHH
LPTPKEIMDHLNEYVIGQEKAKKSLAVAVYNHYKRIQQLGPKEDDVELQKSNIALIGPTG
CCCHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEECCCEEEECCCC
SGKTLLAQTLAKTLNVPFAIADATSLTEAGYVGDDVENILLRLIQAADFDIDKAEKGIIY
CCHHHHHHHHHHHHCCCEEEECCHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCEEE
VDEIDKIARKSENTSITRDVSGEGVQQALLKILEGTTASVPPQGGRKHPNQEMIQIDTTN
HHHHHHHHHCCCCCCEECCCCCCHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEECCE
ILFILGGAFDGIEEVIKRRLGEKVIGFSSNEADKYDEQALLAQIRPEDLQAYGLIPEFIG
EEEEECCCHHHHHHHHHHHHCHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHCCCHHHHC
RVPIVANLETLDVTALKNILTQPKNALVKQYTKMLELDDVDLEFTEEALSAISEKAIERK
CCCEEECCHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
TGARGLRSIIEESLIDIMFDVPSNENVTKVVITAQTINEETEPELYDAEGNLINNSKTSA
HHHHHHHHHHHHHHHHHHEECCCCCCEEEEEEEEECCCCCCCCCEECCCCCEECCCCCCC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Unstructured

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 9.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: NA