Definition Wolbachia endosymbiont of Culex quinquefasciatus Pel, complete genome.
Accession NC_010981
Length 1,482,455

Click here to switch to the map view.

The map label for this gene is 190571511

Identifier: 190571511

GI number: 190571511

Start: 1213074

End: 1215122

Strand: Reverse

Name: 190571511

Synonym: WPa_1130

Alternate gene names: NA

Gene position: 1215122-1213074 (Counterclockwise)

Preceding gene: 190571513

Following gene: 190571510

Centisome position: 81.97

GC content: 32.75

Gene sequence:

>2049_bases
ATGACAAAAGAAAATTTACTTGTAACTGAAAATCAAGGTCTAGATTTAGATGAGCAGAAGAAAAATGATATTTTAAGTTT
CATTAAATCTTGCAAAAATTTTCAGGATTTTATCAGAAAACTAGAAGAAGAAAATTTAATCTGGTACTTTATCAGCCCTT
TACGCAAAGATGAAAACGTTAAAGAACAGATAAATTTAAAGTGGGAAAATGAGTTTCAAAAGTTTGAGCAATCAATAACT
GCAGCACATAAAAAATTCGCAGAATCTCTACCAAGTGAAAATTTCTTAGTATATACAACAAAAGATAATGACTTTCAAAT
TAGGTTTAAAAATAAAGAAAAACCAATAGAGATTAGCACCCTTTTAAGAGCCAGTGACGAAGGCAAGGTTTATAACCTAT
CTTTAGGGAAAGATAGTCAAATAACTGCAACCAAAAAAGGCAGCGAAAGGCACTATGATTTTACTGGTTCAAGCTCATGT
GAGATGACCATTAACTGGCAAGCTAAGGATTCTAAAGGCAATAGCATAGATTGTAGCATGACTGTAGAAGTAAATTCTAA
GGGCATAAAAAGAGTGATTGGTGAACCAAAATTTGGAGGAATAACGAGTTCAGAAGAAGCATTAAAATTAGTTGAGCAGA
ATAAAGAAGTTTTTATCAATGGCAAAACTCTATATCAAACTTTCACTGACATGGTCAAAAGTGTGAACAATCAGCAAACA
CCAGCAGAGGAAACATTTACAAAAGATTCACCACAGTCAGCTACACCAAGTAGCAGTGGATATTCTTCTCTTAATACACC
TTCTTCACGCAGAAGTTCTTTGTCTATTAGTAGTGAATTTAATGGTGAAGATGAAATATTTGAGAGTGATACGTTTAGTG
ATGAAGAAGAGAACAAACAAGAAGGAAATGAGTTAGAGGAAGAAAACACATATCTCAAGAAGGAAAACGCGGAGTTAAAA
AGCCGTAATACGAAGATAACAGAAGAAGGTGAAGCAGAAGCAAGTCAATTAATCGAGGAAAAGCAAGATTTGGCAAAAGA
AGTCACAAGACTTAAAGATGAATTGAAAAGAAAGGAAAAAGAGTTAGCTGAAAAGGATAAAGAGATAGATCGATTAGCAC
AAAAAGTAACCGTACTAGAACAAAGTCAAAAAGATAAAAATGCTAGAATAAAAGATTTAATTAATCAATTGAAAGATAAA
GAAAGTGAGATTCAGTCAACAAATAGAATAAATGCGGAACTACAGGAAAAATTTAAGCAAAGTGAAGCTAAGTTAAGTAC
ACTAGAAAAAAAGAATACAAATTTTGAAAATGATCTCAAGAAAATATTGGTAGAAGGTTCACAAGATAATCACGAAAAGC
AGTTTGTAGAACAATGGATGGAAGCAAAAAATGAAAACGAAAAATTGACTGATAAAGTAAATCAATTAGCTGAAGAATTA
AATCAACTGCAAAAAGAAAAGGGAAATTTAGAAAGGGAAATTTGGCAACTTAAATCTGGAAGATCACTTGCGGATGAGTT
CAGTGAAGTAAATGCGAAAGTAGCTACTTCAACTCAAACTGAAGTTGAATATGAAAGTAGAAGAATCCAGGCAAGTGATC
ACGAAACTACAGTTCCTAAAACACAAGACCAAGGTACACAAGCTGCGGATAAATCTTCAAGCAAAAGAATTAGTAAATTA
GGAAAGGAAAATAAAAGTTTGGCTAGGGACAAACTAATGATATCTGAACAATTAAAACAAAAAACAAAAGAGATTGATGA
GTTAAAGAAAAATTTAAAACAATTACAAGAAGAAAACACACAACTAAGACAAAAAGCTACTAAAGGTACAGGTGTTGATG
CATCATCTTCAACAGATCAAAAAAAGACTAAGGAAGAAGAAGCTCGAACAAACATACCACAAAACATTATGGATTGGCCT
GTTCCAATTCCGAATGATAAACCGGAAAAACAGCAAACTCCATTAGAACCAACTAAGGTCAATACAGAACTATCAAATCC
AAACACAGTTCCTGCTAAGACTACGGAAAAATCTACCCCTTTAGGATGA

Upstream 100 bases:

>100_bases
ACATTCCCGCCAAATACTCAAGTTTATTTAACTATAAGATTAGTTGATTTTTTAAGAAAATATGCTAATATTATAATATA
GTTCTCTAAAAATAAAAATT

Downstream 100 bases:

>100_bases
TGAGTTTTTACTTCAACTATAGCTAATCCAAACGAGATATTATATTGCAATAATCACTAATTTTCTGTGCTTTCAAAAAA
ACACATCAAGCAAAATCATT

Product: hypothetical protein

Products: NA

Alternate protein names: None

Number of amino acids: Translated: 682; Mature: 681

Protein sequence:

>682_residues
MTKENLLVTENQGLDLDEQKKNDILSFIKSCKNFQDFIRKLEEENLIWYFISPLRKDENVKEQINLKWENEFQKFEQSIT
AAHKKFAESLPSENFLVYTTKDNDFQIRFKNKEKPIEISTLLRASDEGKVYNLSLGKDSQITATKKGSERHYDFTGSSSC
EMTINWQAKDSKGNSIDCSMTVEVNSKGIKRVIGEPKFGGITSSEEALKLVEQNKEVFINGKTLYQTFTDMVKSVNNQQT
PAEETFTKDSPQSATPSSSGYSSLNTPSSRRSSLSISSEFNGEDEIFESDTFSDEEENKQEGNELEEENTYLKKENAELK
SRNTKITEEGEAEASQLIEEKQDLAKEVTRLKDELKRKEKELAEKDKEIDRLAQKVTVLEQSQKDKNARIKDLINQLKDK
ESEIQSTNRINAELQEKFKQSEAKLSTLEKKNTNFENDLKKILVEGSQDNHEKQFVEQWMEAKNENEKLTDKVNQLAEEL
NQLQKEKGNLEREIWQLKSGRSLADEFSEVNAKVATSTQTEVEYESRRIQASDHETTVPKTQDQGTQAADKSSSKRISKL
GKENKSLARDKLMISEQLKQKTKEIDELKKNLKQLQEENTQLRQKATKGTGVDASSSTDQKKTKEEEARTNIPQNIMDWP
VPIPNDKPEKQQTPLEPTKVNTELSNPNTVPAKTTEKSTPLG

Sequences:

>Translated_682_residues
MTKENLLVTENQGLDLDEQKKNDILSFIKSCKNFQDFIRKLEEENLIWYFISPLRKDENVKEQINLKWENEFQKFEQSIT
AAHKKFAESLPSENFLVYTTKDNDFQIRFKNKEKPIEISTLLRASDEGKVYNLSLGKDSQITATKKGSERHYDFTGSSSC
EMTINWQAKDSKGNSIDCSMTVEVNSKGIKRVIGEPKFGGITSSEEALKLVEQNKEVFINGKTLYQTFTDMVKSVNNQQT
PAEETFTKDSPQSATPSSSGYSSLNTPSSRRSSLSISSEFNGEDEIFESDTFSDEEENKQEGNELEEENTYLKKENAELK
SRNTKITEEGEAEASQLIEEKQDLAKEVTRLKDELKRKEKELAEKDKEIDRLAQKVTVLEQSQKDKNARIKDLINQLKDK
ESEIQSTNRINAELQEKFKQSEAKLSTLEKKNTNFENDLKKILVEGSQDNHEKQFVEQWMEAKNENEKLTDKVNQLAEEL
NQLQKEKGNLEREIWQLKSGRSLADEFSEVNAKVATSTQTEVEYESRRIQASDHETTVPKTQDQGTQAADKSSSKRISKL
GKENKSLARDKLMISEQLKQKTKEIDELKKNLKQLQEENTQLRQKATKGTGVDASSSTDQKKTKEEEARTNIPQNIMDWP
VPIPNDKPEKQQTPLEPTKVNTELSNPNTVPAKTTEKSTPLG
>Mature_681_residues
TKENLLVTENQGLDLDEQKKNDILSFIKSCKNFQDFIRKLEEENLIWYFISPLRKDENVKEQINLKWENEFQKFEQSITA
AHKKFAESLPSENFLVYTTKDNDFQIRFKNKEKPIEISTLLRASDEGKVYNLSLGKDSQITATKKGSERHYDFTGSSSCE
MTINWQAKDSKGNSIDCSMTVEVNSKGIKRVIGEPKFGGITSSEEALKLVEQNKEVFINGKTLYQTFTDMVKSVNNQQTP
AEETFTKDSPQSATPSSSGYSSLNTPSSRRSSLSISSEFNGEDEIFESDTFSDEEENKQEGNELEEENTYLKKENAELKS
RNTKITEEGEAEASQLIEEKQDLAKEVTRLKDELKRKEKELAEKDKEIDRLAQKVTVLEQSQKDKNARIKDLINQLKDKE
SEIQSTNRINAELQEKFKQSEAKLSTLEKKNTNFENDLKKILVEGSQDNHEKQFVEQWMEAKNENEKLTDKVNQLAEELN
QLQKEKGNLEREIWQLKSGRSLADEFSEVNAKVATSTQTEVEYESRRIQASDHETTVPKTQDQGTQAADKSSSKRISKLG
KENKSLARDKLMISEQLKQKTKEIDELKKNLKQLQEENTQLRQKATKGTGVDASSSTDQKKTKEEEARTNIPQNIMDWPV
PIPNDKPEKQQTPLEPTKVNTELSNPNTVPAKTTEKSTPLG

Specific function: Unknown

COG id: NA

COG function: NA

Gene ontology:

Cell location: Cytoplasmic

Metaboloic importance: NA

Operon status: Not Known

Operon components: None

Similarity: NA

Homologues:

None

Paralogues:

None

Copy number: NA

Swissprot (AC and ID): NA

Other databases:

NA

Pfam domain/function: NA

EC number: NA

Molecular weight: Translated: 77985; Mature: 77854

Theoretical pI: Translated: 4.95; Mature: 4.95

Prosite motif: NA

Important sites: NA

Signals:

None

Transmembrane regions:

None

Cys/Met content:

0.4 %Cys     (Translated Protein)
1.0 %Met     (Translated Protein)
1.5 %Cys+Met (Translated Protein)
0.4 %Cys     (Mature Protein)
0.9 %Met     (Mature Protein)
1.3 %Cys+Met (Mature Protein)

Secondary structure:

>Translated Secondary Structure
MTKENLLVTENQGLDLDEQKKNDILSFIKSCKNFQDFIRKLEEENLIWYFISPLRKDENV
CCCCCEEEECCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCEEEEEECCCCCCCCH
KEQINLKWENEFQKFEQSITAAHKKFAESLPSENFLVYTTKDNDFQIRFKNKEKPIEIST
HHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCEEEEEECCCCEEEEECCCCCCCHHHH
LLRASDEGKVYNLSLGKDSQITATKKGSERHYDFTGSSSCEMTINWQAKDSKGNSIDCSM
HHHCCCCCCEEEEECCCCCCEEEECCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEECCCCCCEEEEEE
TVEVNSKGIKRVIGEPKFGGITSSEEALKLVEQNKEVFINGKTLYQTFTDMVKSVNNQQT
EEEECCHHHHHHHCCCCCCCCCCHHHHHHHHHCCCEEEECCHHHHHHHHHHHHHCCCCCC
PAEETFTKDSPQSATPSSSGYSSLNTPSSRRSSLSISSEFNGEDEIFESDTFSDEEENKQ
CHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHCCEEECCCCCCCCHHCCCCCCCCCHHHHH
EGNELEEENTYLKKENAELKSRNTKITEEGEAEASQLIEEKQDLAKEVTRLKDELKRKEK
HCCHHHHHHHHHHHCCCHHHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ELAEKDKEIDRLAQKVTVLEQSQKDKNARIKDLINQLKDKESEIQSTNRINAELQEKFKQ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHH
SEAKLSTLEKKNTNFENDLKKILVEGSQDNHEKQFVEQWMEAKNENEKLTDKVNQLAEEL
HHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHH
NQLQKEKGNLEREIWQLKSGRSLADEFSEVNAKVATSTQTEVEYESRRIQASDHETTVPK
HHHHHHHCCHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHCCCHHCCCCHHHHHHHHHHEECCCCCCCCCC
TQDQGTQAADKSSSKRISKLGKENKSLARDKLMISEQLKQKTKEIDELKKNLKQLQEENT
CCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
QLRQKATKGTGVDASSSTDQKKTKEEEARTNIPQNIMDWPVPIPNDKPEKQQTPLEPTKV
HHHHHHHCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
NTELSNPNTVPAKTTEKSTPLG
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
>Mature Secondary Structure 
TKENLLVTENQGLDLDEQKKNDILSFIKSCKNFQDFIRKLEEENLIWYFISPLRKDENV
CCCCEEEECCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCEEEEEECCCCCCCCH
KEQINLKWENEFQKFEQSITAAHKKFAESLPSENFLVYTTKDNDFQIRFKNKEKPIEIST
HHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCEEEEEECCCCEEEEECCCCCCCHHHH
LLRASDEGKVYNLSLGKDSQITATKKGSERHYDFTGSSSCEMTINWQAKDSKGNSIDCSM
HHHCCCCCCEEEEECCCCCCEEEECCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEECCCCCCEEEEEE
TVEVNSKGIKRVIGEPKFGGITSSEEALKLVEQNKEVFINGKTLYQTFTDMVKSVNNQQT
EEEECCHHHHHHHCCCCCCCCCCHHHHHHHHHCCCEEEECCHHHHHHHHHHHHHCCCCCC
PAEETFTKDSPQSATPSSSGYSSLNTPSSRRSSLSISSEFNGEDEIFESDTFSDEEENKQ
CHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHCCEEECCCCCCCCHHCCCCCCCCCHHHHH
EGNELEEENTYLKKENAELKSRNTKITEEGEAEASQLIEEKQDLAKEVTRLKDELKRKEK
HCCHHHHHHHHHHHCCCHHHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ELAEKDKEIDRLAQKVTVLEQSQKDKNARIKDLINQLKDKESEIQSTNRINAELQEKFKQ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHH
SEAKLSTLEKKNTNFENDLKKILVEGSQDNHEKQFVEQWMEAKNENEKLTDKVNQLAEEL
HHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHH
NQLQKEKGNLEREIWQLKSGRSLADEFSEVNAKVATSTQTEVEYESRRIQASDHETTVPK
HHHHHHHCCHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHCCCHHCCCCHHHHHHHHHHEECCCCCCCCCC
TQDQGTQAADKSSSKRISKLGKENKSLARDKLMISEQLKQKTKEIDELKKNLKQLQEENT
CCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
QLRQKATKGTGVDASSSTDQKKTKEEEARTNIPQNIMDWPVPIPNDKPEKQQTPLEPTKV
HHHHHHHCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
NTELSNPNTVPAKTTEKSTPLG
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

PDB accession: NA

Resolution: NA

Structure class: Unstructured

Cofactors: NA

Metal ions: NA

Kcat value (1/min): NA

Specific activity: NA

Km value (mM): NA

Substrates: NA

Specific reaction: NA

General reaction: NA

Inhibitor: NA

Structure determination priority: 9.0

TargetDB status: NA

Availability: NA

References: NA